Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave aj v nasledujúcom akademickom roku 2018/2019 ponúka magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva.     Termín podanie prihlášky je do 30. apríla 2018.   Pre úspešné podanie prihlášky do Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave a na Rímskokatolícku […]

Prihláška do Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave


V sobotu 17.2.2017 sme si v Bratislavskej arcidiecéze, na území ktorej sa nachádza náš kňazský seminár, pripomenuli 10. výročie vzniku tejto arcidiecézy. Oslava vyvrcholila svätou omšou v Dóme sv. Martina v Bratislave, ktorej predsedal bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský aj za účasti apoštolského nuncia Mons. Giacoma Guida Ottonella, bratislavského […]

10. výročie vzniku Bratislavskej arcidiecézyCirkev sa človeku prihovára rôznymi spôsobmi. Nie vždy sú to slová. Častokrát používa aj viditeľné znamenia, aby nám intenzívnejšie umožnila pochopiť duchovné pravdy a duchovné skutočnosti. Viditeľné veci nás majú privádzať k neviditeľným – „Keď takto poznávame Boha viditeľne, nech nás on sám strhne k láske vecí neviditeľných.“ (Prefácia Vianočná I.) Jedno z takýchto […]

Popolcová streda


V utorok 6.2.2018 sa v aule Benedikta XVI. uskutočnila medzinárodná konferencia pod názvom: Aktuálne otázky ľudskej mravnosti. Konala sa pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska. Jej predseda bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský úvodným príhovorom pripomenul aktuálnosť významnej Veritatis splendor od sv. Jána Pavla II. Obsah, posolstvo a aktuálne výzvy tejto encykliky môžeme vnímať aj […]

Konferencia o Veritatis splendor aj s kardinálom MülleromĽudia si často predstavujú kňazský seminár ako dom, kde sa bohoslovci iba modlia a študujú. Samozrejme tieto dva aspekty sú základom nášho života, no nie sú to jediné, čo seminaristi robia. Snáď by nikto ani nepovedal, že sa vieme aj zabávať. Dňa 5. februára sa v našom formačnom dome uskutočnila pre Slovensko […]

Pochovávanie basy 2018


Na návšteve v Poľsku Matka Tereza položila kedysi mladým ľuďom otázku: „Aké najväčšie nebezpečenstvo nám dnes hrozí? Či rehoľníkom, kňazom, laikom, manželom, rodičom, či ako ľudstvu? A odpovedá: Nie je to vojna, nie je to ani rakovina, nie je to ani AIDS. To najväčšie nebezpečenstvo, ktoré nám hrozí, je nedostatok modlitby, nedostatok […]

Dôležitosť duchovného životaTýždeň modlitieb za jednotu kresťanov sme prežívali aj my v našom seminári. Zavŕšením tohto týždňa bola ekumenická bohoslužba bohosloveckých fakúlt Univerzity Komenského, ktorá sa konala na sviatok Obrátenia svätého Pavla (25.1.2018) v Aule Benedikta XVI. Bohoslužba sa konala podľa dokumentu, ktorý spoločne pripravili a publikovali Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví a Pápežská […]

Ekumenická bohoslužba v Aule Benedikta XVI.


V závere uplynulého roka vyjadril pápež František želanie, aby sme poznávali hĺbku a krásu diel starokresťanských mysliteľov. Stalo sa tak pri odovzdávaní cien pápežských akadémii, ktorým v minulom roku predsedala Pápežská akadémia latinských štúdií. Hlavnou úlohou tejto inštitúciou je štúdium a šírenie latinského jazyka a literatúry, klasickej i patristickej, stredovekej i humanistickej. Založil ju v roku 2012 […]

Pápež František povzbudzuje k štúdiu antickej kresťanskej literatúryDnes sme sa v našej seminárskej kaplnke zišli pri špeciálnej príležitosti. Práve dnes otec špirituál Alexander Knorr posvätil soľ, vodu, tymián a kriedu, aby nám aj spolu s druhým otcom špirituálom Jánom Otrubom mohli posvätiť priestory nášho seminára, a to aj vrátane učební našej Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského […]

Posviacka príbytkov v našom seminári


3
Kdesi neďaleko mňa sa ozýva zvuk budíka. Majiteľ budíka ho po chvíľke vypne. Ozýva sa šuchot perín a vŕzganie postele. Všade naokolo je tma. V závislosti nastaveného času sa ešte ozve niekoľko budíkov. Je ráno, pol šiestej. Ešte by som sa prevalil na druhý bok a spal, ale nedá sa. Treba vstávať. Prví […]

Život v seminári očami prváka – Ráno v seminári