22. septembra 2020 sa študenti Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave zúčastnili slávnostnej svätej omše pri príležitosti otvorenia nového akademického roka 2020/2021. Hlavným celebrantom bol pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy Mons. Jozef Haľko. V kázni zdôraznil potrebu odborníkov pre spoločnosť, ktorí sú jej nevyhnutnou a nutnou súčasťou. To môžeme pozorovať […]

Veni Sancte 2020


Pokračovanie prvej časti. Zatiaľ čo chodenie chlapca a dievčaťa trvá rozlične dlho, u nás je tento čas určený na 5 resp. 6 rokov. Po piatom roku štúdií je čas na diakonskú vysviacku a po šiestom na kňazskú. Keďže čas chodenia má slúžiť na vzájomné spoznávanie sa pred tým, než spolu […]

Chodiť s Ježišom? (2)  Ahojte miništranti, pozývame vás na Celoslovenský tábor pre miništrantov Tymian 2020. Tábor organizuje Spoločenstvo TYMIAN, ktoré tvoria saleziáni dona Bosca, saleziánski spolupracovníci, bohoslovci, animátori z rôznych farností Slovenska, ako aj dlhoroční účastníci a organizátori miništranstkých táborov. Ako vyzerá tábor? Pozri a uvidíš.   Úspešný formačný projekt pre miništrantov z celého Slovenska […]

Tymian 2020 – Celoslovenský tábor pre miništrantov


Denne sa stretáme s množstvom ľudí. Väčšinu z nich ani nepoznáme a len prejdeme okolo nich. Ale máme okolo seba aj nám bližších ľudí – kolegov, kamarátov, priateľov a rodinu. V živote človeka, najmä mladého, prichádza chvíľa, kedy sa z okruhu jeho blízkych priateľov vyčlení jedna osoba, ku ktorej má […]

Chodiť s Ježišom? (1)Milí minfáci! Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa tento rok MinFa nebude konať. Ďakujeme za pochopenie!

Tento rok MinFa nebude


O láske Boha k človeku a o láske človeka k Bohu Pokračovanie tretej časti Ešte sa pozrime v krátkosti na márnotratného syna z Lukášovho evanjelia. Syn mal svoje vlastné predstavy o živote. Čo tam byť stále doma, pod dozorom. Vonku je svet a jeho lákadlá. Chcel využiť svoju slobodu. A […]

Späť do Otcovej náruče (4)Vo štvrtok 7. mája sa v katedrále sv. Martina konala svätá omša, počas ktorej bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský udelil seminaristom bratislavského seminára ministéria. Jedná sa o služby, ktorými sú poverený ľudia aby nimi slúžili Cirkvi. Je to dávna prax a spravidla sú nimi poverení všetci, ktorí sa pripravujú na […]

Ministéria 2020


Vzhľadom na šíriace sa ohrozenie s nákazy korona vírusom COVID-19 a vrcholiace štádium šírenia chrípky sa na Univerzite Komenského prerušuje štúdium spôsobom prezenčnej výučby a je nahradené domácim samoštúdiom. Toto opatrenie zasiahlo aj nás, bohoslovcov Kňazského seminára svätého Cyrila a Metoda, a tak do 22.03. sme prepustení do domáceho prostredia. […]

Mimoriadny oznamV rámci fakultného štvrtku zavítal 27.02. 2020 medzi nás hovorca Konferencie biskupov Slovenska otec Martin Kramara. Otec Martin Kramara má ukončené licenciátne a doktorandské štúdium na Pápežskej Univerzite svätého Kríža v Ríme, na Fakulte sociálnej inštitucionálnej komunikácie. Vo svojej krátkej prednáške nám priblížil a zdôraznil ako sa máme ako bohoslovci […]

Ako evanjelizovať kultúru a komunikáciu a nenechať sa „evanjelizovať” nekultúrou ...


O láske Boha k človeku a o láske človeka k Bohu Pokračovanie druhej časti Rozhodnutie, či chceme alebo nechceme slúžiť Pánovi, sa deje každodenne, každou myšlienkou, skutkom, slovom a konaním či zanedbaním dobrého. Keďže sme slabí, nie vždy rozpoznáme skutočné dobro. Niekedy sa zase rozhodujeme pre menšie dobro, nech už […]

Späť do Otcovej náruče (3)Štefanov nad Oravou je malebná dedina so srdečnými obyvateľmi kúsok od Tvrdošína. Preto sa aj tento rok stala cieľom pre načerpanie nových síl po náročnom skúškovom období. A to pre prvý, štvrtý a piaty ročník. Štvrtáci a piataci dorazili už v sobotu, zatiaľ čo prváci s ich duktorom boli do […]

Lyžovačka 1., 4. a 5. ročníka


Jeho eminencia Mons. Stanislav Zvolenský, Bratislavský arcibiskup, metropolita sa Vás srdečne pozíva na krížovú cestu, ktoré sa môžete nasledovať každý piatok v pôstnom období od 20:00 v Katedrále svätého Martina v Bratislave. Poďme spolu nasledovať Ježiša Krista a pripravme sa aj duchovne na Veľkonočné sviatky.  

Krížová cesta v Bratislave