dscn4018
Milí miništranti, navštívte našu stránku minfa.sk a prihláste sa na Deň otvorených dverí pre miništrantov. Zažite super víkend v Kňazskom seminári od 26.11. do 27.11. Tešíme sa na vás.  

MINFA DOD prihlasovanie začalo


dscn7080
Jedine pred tromi rokmi prváci porazili vo futbalovom turnaji výber Seminára FC Pelikán. Z toho vyplýva, že tento rok, konkrétne v sobotu 15.10.2016, tomu tak nebolo. No nemôžem povedať, že by si nezaslúžili medailu, pretože to bolo len o vlas. Naozaj klobúk dolu za ich vytrvalosť a bojovnosť. Pred prehrou […]

Tradícia pokračujedscn7045
Stretnutie bohoslovcov Čiech, Moravy a Slovenska sa tento rok konalo 7. – 9. 10. na moravskom Velehrade, kde prišli seminaristi z Prahy, Olomouca, Bratislavy, Nitry, Spiša, Badína, Košíc a Prešova. V piatok po obede sa začal náš program adoráciou vo farnosti Polešovice. Potom bola sv. omša a predstavenie Seminára s dvomi svedectvami povolania. Následne […]

Velehrad 2016
rkcmbfuk-zezlo-slider
Už je to osemdesiat rokov, čo 4. novembra 1936 zaznelo slávnostné Veni Sancte, ktorým si prví študenti a pedagógovia vyprosovali svetlo Ducha Svätého, Božiu pomoc a požehnanie do štúdia a práce na novozriadenej bohosloveckej fakulte. Fakulta dostala na vtedajšiu dobu príznačný názov Československá štátna katolícka bohoslovecká fakulta v Bratislave. Medzi zriadením fakulty podľa civilného […]

80. výročie vzniku Bohosloveckej fakulty v Bratislave