Vo východnej tradícii je najrozšírenejší byzantský alebo konštantinopolský  rítus, ktorý v gréčtine, arabčine a staroslovienčine i dnes používajú východné Cirkvi. Táto liturgia má tri podoby: liturgia sv. Bazila, sv. Jána Zlatoústeho a liturgiu predposvätených darov. Prvé dve majú rovnaké členenie, len texty sú miestami odlišné. Podľa staršieho pravidla sa liturgia sv. Bazila slávi desať […]

Východná tradícia slávenia Eucharistie


Náš život v seminári nám okrem iného spestrujú aj rôzne športy. Keďže podmienky pre outdoorové aktivity sú v zimnom ročnom období značne obmedzené, tak sme sa rozhodli usporiadať turnaj v stolnom tenise. O tento turnaj, ktorý začal práve tento týždeň, prejavila záujem približne až polovica seminaristov, všetci štyria predstavení a ešte aj jedna zo […]

Turnaj v stolnom tenise– fajčiť? Áno, môže. Fajčenie nie je prekážkou ku vysviacke. To, že je to neresť a má to vplyv na zdravie, je kapitola sama o sebe. V priestoroch seminára je fajčenie zakázané a tí, ktorých sa to týka, musia chodiť mimo seminár. – piť alkoholické nápoje? Ako kedy. Vo všeobecnosti je požívanie alkoholických nápojov […]

Život v seminári očami prváka – „Môže seminarista…?“


Na západe v časoch V. storočia rozoznávame dva pramene rítov – rímsky a galikánsky. Nás bude samozrejme skôr zaujímať rímsky, o ktorom žiaľ máme pomerne málo záznamov. Našim hlavným prameňom z tohto obdobia sú tri Sacramentáre (takto v tom období nazývali misál), ktoré však tiež o samotných obradoch nenesú žiadnu zmienku a z modlitieb spomínajú len kolektu, prefáciu […]

Západná tradícia slávenia eucharistieČo ak chce seminarista športovať? Pravidelné vykonávanie športových aktivít je veľmi odporúčané. A keď už nebude pravidelné, tak aspoň občasné. Treba sa hýbať, zmeniť aktivitu a vybiť energiu. O tom, že šport pomáha utužovať zdravie, hádam ani netreba písať. Na športovanie máme vytvorené možnosti v čase vychádzok. V sobotu a […]

Život v seminári očami prváka – „Čo ak…?“ – 2. ...


Ako na východe, tak i na západe sa liturgia míľovými krokmi vyvíja vpred. Tento vývoj je v jednotlivých častiach Cirkvi pomerne rozličný. Na východe v liturgii vedie Antiochia a Alexandria, na západe Rím a Miláno. Tieto mestá by sme mohli nazvať centrami liturgického rozvoja. V tejto dobe totiž sa ešte nepodarilo v jednotlivých obradoch nastoliť jednotu. Jednotlivé […]

Svätá omša v V.-VII. storočíDeň otvorených dverí pre miništrantov sa koná tradične cez víkend prvej adventnej nedele. Tento rok prišlo do Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda vyše sto miništrantov z Bratislavskej a Trnavskej arcidiecézy. Miništranti spoznali nielen priestory seminára, ale aj každodenný život bohoslovcov. Bol pre nich pripravený bohatý program. V sobotu ich […]

Miništranti v seminári – Minfa DOD


V ďalšom bonusových dieloch by som vám rád predstavil život v seminári, keď nastane niektorá z nižšie uvedených situácií. Čo ak seminarista ochorie? Áno, i to sa môže stať. Sme krehké stvorenia a ani nám na Kapitulskej sa choroby nevyhýbajú. Skôr by sa dalo povedať, že sú tu ešte častejšie […]

Život v seminári očami prváka – „Čo ak…?“ – 1. ...V roku 1907 v jednom kláštore v hornom Egypte, v Dêr-Balyzeh našli papyrus, ktorý pochádza z VI-VII. storočia, ale jeho text sa dá odvodiť do III-IV. storočia. Niektorí vedci omšový kánon tohto papyrusu odhadujú na koniec II. storočia. Zhruba z tohto obdobia pochádza tzv. egyptské apoštolské rozhodnutia, ktorých text je […]

Eucharistické slávenie v IV. storočí


Ani neviem, kto prišiel ako prvý s týmto nápadom, ale slovo dalo slovo a rozhodli sme sa utužiť seminárske spoločenstvo pri paintballe. Pre tých, ktorí by nevedeli, o čo ide, tak paintball je športová aktivita, ktorej podstatou je boj tímov, alebo jednotlivcov proti sebe. Cieľom hry je zasiahnuť súpera projektilom […]

Podvečer na paintballePrvý podrobnejší opis bohoslužieb prvokresťanskej Cirkvi nám ponúka sv. Justín mučeník v polovici II. storočia. Tento vysoko vzdelaný učenec napísal spis obhajujúci nevinnosť kresťanstva, ktorý venoval cisárovi Antonius Piovi, senátorovi a rímskemu ľudu. Vo svojej tzv. prvej Apológii hovorí, že pokrstených privádzajú do zhromaždenia veriacich, kde sa spoločne modlili a […]

Svätá omša v II. a III. storočí


Mama don Bosca, ctihodná Margita povedala mladému Jankovi pred jeho obliečkou a vstupom do seminára, aby pamätal na to, že „Nie šaty robia človeka, ale čnosti.“ Taktiež mu veľmi odporúčala, aby sa na tejto ceste celý odovzdal Panne Márii a ďalej mu povedala, že ak by mal pochybnosti o svojom […]

Obliečka bratov tretiakov