Keď sme 12. decembra odchádzali z Bratislavy, mysleli sme si, že po Vianociach sa do seminára vrátime. Žiaľ, priebeh pandémie priniesol viaceré obmedzenia, ktoré nám neumožnili nastúpiť. Najprv nás čakalo skúškové obdobie, ktoré sme nezvyčajne absolvovali cez počítače. Potom sa už rozbehol letný semester. Naša výučba pokračovala z domu. Predstavení seminári prišli […]

Sme späť!


Otec arcibiskup Stanislav Zvolenský udelil vo štvrtok 6. mája štyrom bohoslovcom ministériá. Jeden tretiak prijal lektorát a traja bohoslovci štvrtáci spolu s jedným laikom sa stali akolytmi. Pri slávnosti zároveň vyjadril úmysel stať sa diakonom jeden piatak. Táto slávnosť sa konala bez účasti bohoslovcov trnavskej arcidiecézy, ktorí prijali ministériá v piatok 7. […]

Čas ministérií a kandidatúryPane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov. (Lk 11, 1) V živote kresťanov je modlitba veľmi dôležitá. Apoštol Pavol v Prvom liste Solúnčanom v piatej kapitole píše: „Bez prestania sa modlite!“ Zaiste je medzi nami veľa bratov a sestier, ktorí sa pravidelne a dobrovoľne modlia. Uvedomujú si potrebu budovať vzťah s Bohom […]

Pane, nauč nás modliť sa (1. časť)
Milovaní bratia a sestry, chceli by sme vám poďakovať za modlitby, ktorými nás sprevádzate počas našej seminárnej formácie. Ďakujeme aj za tie modlitby, ktoré oživujú a rozdúchavajú Božie volanie, Boží hlas v mladých ľuďoch, chlapcoch a dievčatách, a tí tak môžu jasnejšie a s radosťou prijímať Otcovu vôľu a obetovať […]

Vďaka za vaše modlitby