Predstavení


Naši biskupi:

Bez názvu-1

J. E. Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD., bratislavský arcibiskup, metropolita; veľký kancelár fakulty

J. E. Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup

J. E. Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko PhD., bratislavský pomocný biskup

 

 

 Naši predstavení:

 web-upgrade-2016