Služby v seminári 2019/2020


Seminár

Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda

 

Hlavný duktor: Pavol Reisel

Vice-duktor: Martin Uher

Ceremonár: Michal Šramko

Viceceremonár: Peter Sklenár

 


 

Duktori a pedeli jednotlivých ročníkov (2019/2020):

1. ročník – duktor: Martin Gira

pedel: Ondrej Verbovský

2. ročník – duktor: Adrian Gál

pedel: Štefan Pálesch

3. ročník – pedel: Adam Bauer

4. ročník – pedel: Martin Surový

5. ročník – pedel: Michal Šramko

6. ročník – pedel: Bernard Novák

 


 

Schola canthorum (2019/2020):

regens: Matúš Mayer

členoviaJakub Jurkovič, Bronislav Antoš, Ondrej Verbovský, Kryštof Martinák, Adrian Gál, Tamás Pamer, Martin Surový, Peter Sklenár, Michal Šramko

 


Redakcia časopisu ADSUM (2019/2020):

šéfredaktor: Tamás Pamer

zástupca šéfredaktora: Jakub Jurkovič

grafik: Adam Bauer, Bronislav Antoš

redakcia: Martin Surový, Štefan Pálesch, Kryštof Martinák

 


Ostatné služby (2019/2020):

Organisti: Michal Šramko, Jakub Jurkovič, Tamás Pamer

Infirmarista: Adrian Gál

Tlačiari: Martin Surový, Tamás Pamer

Knihovníci: Peter Sklenár, Štefan Pálesch

Zvukári: Adam Bauer, Štefan Pálesch

Šoféri:  Marek Vranka, Adrián Gál, Pavol Reisel

Správcovia spoločenskej miestnosti: Adam Bauer, Martin Szöllósi

Poštár: Štefan Pálesch

Kultúrny referent: Matúš Mayer

Športový referent: Adam Bauer

Stravný referent: Martin Uher

Výzdoba kaplnky: Bronislav Antoš, Kryštof Martinák

Záhradníci: Martin Surový, Kryštof Martinák

Správca internetovej stránky seminára: Jakub Jurkovič

Pedel RKCMBF: Kryštof Martinák