Služby v seminári 2021/2022


Hlavný duktor: Adrián Gál 

Viceduktor: Viktor Varga

Ceremonár: Peter Kupkovič

Viceceremonár: Juraj Zongor 

Prvácky duktor: Ján Bednárik 


Duktori a pedeli jednotlivých ročníkov 2021/2022:

Propedeutický ročník – duktor: Ján Bendárik 

pedel: Ivan Hrušovský

2. ročník – duktor:

pedel: Ondrej Verbovský

3. ročník – pedel:  Štefan Pálesch

4. ročník – pedel: Viktor Varga 

5. ročník – pedel: Martin Surový 

6. ročník – pedel: Peter Sklenár

Redakcia časopisu ADSUM (2021/2022):

šéfredaktor: Jakub Jurkovič

zástupca šéfredaktora: Viktor Varga

grafik: Krištof Martinák 

redakcia: 


Ostatné služby 2021/2022:

Organisti:  Jakub Jurkovič

Infirmaristi:  Adrián Gál

Tlačiari: Viktor Varga, Martin Szőllősi

Knihovníci: Bronislav Antoš

Zvukári: Ján Bednárik, Krištof Martinák 

Šoféri: Adrián Gál, Pavol Reisel 

Správcovia spoločenskej miestnosti: Ondrej Verbovský, Štefan Pálesch

Poštár: 

Kultúrny referent: Peter Kupkovič

Športový referent: Juraj Zongor

Výzdoba kaplnky: Zoltán Ilcsik 

Záhradníci: propedeutici

Správca internetovej stránky seminára: Bronislav Antoš

Pedel RKCMBF: Krištof Martinák