Služby v seminári 2018/2019


Seminár

Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda

 

Hlavný duktor: Juraj Ochaba

Hlavný viceduktor: Pavol Reisel

Ceremonár: Filip Majdán

Viceceremonár: Bernard Novák

Prvácky duktor: Marek Vranka

 


 

Duktori a pedeli jednotlivých ročníkov (2018/2019):

1. ročník – duktor: Marek Vávra

pedel: Adam Bauer

2. ročník – duktor: Martin Gira

pedel: Peter Kupovič

3. ročník – pedel:  Juraj Zongor

4. ročník – pedel: Pavol Reisel

5. ročník – pedel: Daniel Kremnický

6. ročník – pedel: Tomáš Kišoň

 


 

Schola canthorum (2018/2019):

regens: Peter Kupkovič

členovia: Juraj Zongor, PhDr. Peter Sklenár, Viktor Varga, Ján Bednárik, Mgr. Martin Surový, Peter Kupkovič, Marek Vávra, Tomáš Kišoň, Tamás Pammer, Matúš Mayer, Adam Bauer, Adrián Gál

 


 

Redakcia časopisu ADSUM (2018/2019):

šéfredaktor: Tamás Pammer

zástupca šéfredaktora: Ján Selecký

grafik: Pavol Reisel

redakcia: Dávid Kimmerling, Viktor Varga


 

Ostatné služby (2018/2019):

Organisti:  Tamás Pammer, Marek Vávra

Infirmaristi:  Filip Majdán, Viktor Varga

Tlačiari: Bernard Novák, Juraj Ochaba

Knihovníci: Peter Sklenár, Dávid Kimmerling

Zvukári: Ján Bednárik, Martin Szőllősi

Šoféri: Martin Neumann, Daniel Kremnický, Pavol Reisel

Správcovia spoločenskej miestnosti: Ján Selecký, Juraj Zongor

Poštár: Martin Szőllősi

Kultúrny referent: Peter Kupkovič

Športový referent: Martin Gira

Stravný referent: Martin Surový

Výzdoba kaplnky: Adrián Gál

Záhradníci: Samuel Polednák

Kronikár: Ján Selecký

Správca internetovej stránky seminára: Tamás Ollé

Pedel RKCMBF: Viktor Varga