Služby v seminári 2017/2018


Seminár

Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda

 

Hlavný duktor: Daniel Kremnický

Hlavný viceduktor: Marek Vranka

Ceremonár: Milan Jaroš

Viceceremonár: Šimon Rábara

Prvácky duktor: Marek Vávra

 


 

Duktori a pedeli jednotlivých ročníkov (2017/2018):

1. ročník – ročníkový duktor: Ing. Tomáš Balala

viceduktor: Marek Vávra

pedel: Peter Kupkovič

2. ročník – duktor: Tomáš Kišoň

pedel: Juraj Zongor

3. ročník – pedel:  Bc. Michal Šramko

4. ročník – pedel: Daniel Kremnický

5.ročník – pedel: Tomáš Kišoň


 

Schola canthorum (2017/2018):

regens: Mgr. Matej Pinkas

členovia: Bc. Michal Šramko, Frederik Mudrák, Juraj Zongor, PhDr. Peter Sklenár, Ján Selecký, Mgr. Matej Pinkas, Viktor Varga, Ján Bednárik, Bc. Tamás Ollé, Mgr. Martin Surový, Peter Németh, Peter Kupkovič, Marek Vávra, Tomáš Kišoň, Daniel Kremnický, Tamás Pammer

 


 

Redakcia časopisu ADSUM (2017/2018):

šéfredaktor: Frederik Mudrák

zástupca šéfredaktora: Tamás Pammer

redakcia: Ing. Martin Neumann, Mgr. Matej Pinkas, Pavol Reisel, Dávid Zahradník, Ján Selecký, Dávid Kimmerling, Peter Kupkovič, Peter Németh, Martin Surový


 

Ostatné služby (2017/2018):

Organisti: Mgr. Matej Pinkas,  Bc. Michal Šramko, Tamás Pammer, Marek Vávra, Peter Németh

Infirmaristi:  Dávid Zahradník, Ing. Martin Uher

Tlačiari: Daniel Kremnický, Michael Udvaros

Knihovník: Milan Jaroš

Zvukári: Bálint Bartalos, Pavol Reisel

Šoféri: Ing. Martin Neumann, Daniel Kremnický, Ing. Martin Uher (inf.)

Správcovia spoločenskej miestnosti: Frederik Mudrák, Bc. Michal Šramko

Poštár: PhDr. Peter Sklenár

Kultúrny referent: Bc. Michal Šramko

Športový referent: Milan Jaroš

Stravný referent: Mgr. Martin Surový

Výzdoba kaplnky: Samuel Polednák, Bc. Tamás Ollé

Záhradníci: Bálint Bartalos, Tomáš Kišoň

Šéfredaktor časopisu ADSUM: Frederik Mudrák

Zástupca šéfredaktora časopisu ADSUM: Tamás Pammer

Grafik časopisu ADSUM: Pavol Reisel

Správca internetovej stránky seminára: Ing. Martin Gira

Pedel RKCMBF: Frederik Mudrák