Služby v seminári 2018/2019


Seminár

Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda

 

Hlavný duktor: Daniel Kremnický

Hlavný viceduktor: Marek Vranka

Ceremonár: Milan Jaroš

Viceceremonár: Šimon Rábara

Prvácky duktor: Marek Vávra

 


 

Duktori a pedeli jednotlivých ročníkov (2018/2019):

1. ročník – duktor: Marek Vávra

pedel: Adam Bauer

2. ročník – duktor: Martin Gira

pedel: Peter Kupovič

3. ročník – pedel:  Juraj Zongor

4. ročník – pedel: Pavol Reisel

5. ročník – pedel: Daniel Kremnický

6. ročník – pedel: Tomáš Kišoň

 


 

Schola canthorum (2018/2019):

regens: Peter Németh

členovia: Juraj Zongor, PhDr. Peter Sklenár, Viktor Varga, Ján Bednárik, Bc. Tamás Ollé, Mgr. Martin Surový, Peter Németh, Peter Kupkovič, Marek Vávra, Tomáš Kišoň, Daniel Kremnický, Tamás Pammer, Matúš Mayer, Adam Bauer, Adrián Gál

 


 

Redakcia časopisu ADSUM (2018/2019):

šéfredaktor: Tamás Pammer

zástupca šéfredaktora: Ján Selecký

grafik: Pavol Reisel

redakcia: Dávid Kimmerling, Peter Németh, Viktor Varga


 

Ostatné služby (2018/2019):

Organisti:  Tamás Pammer, Marek Vávra, Peter Németh

Infirmaristi:  Filip Majdán, Viktor Varga

Tlačiari: Bernard Novák, Juraj Ochaba

Knihovníci: Peter Sklenár, Dávid Kimmerling

Zvukári: Ján Bednárik, Martin Szőllősi

Šoféri: Martin Neumann, Daniel Kremnický, Pavol Reisel

Správcovia spoločenskej miestnosti: Ján Selecký, Juraj Zongor

Poštár: Martin Szőllősi

Kultúrny referent: Peter Kupkovič

Športový referent: Martin Gira

Stravný referent: Martin Surový

Výzdoba kaplnky: Adrián Gál

Záhradníci: Peter Németh, Samuel Polednák

Kronikár: Ján Selecký

Správca internetovej stránky seminára: Tamás Ollé

Pedel RKCMBF: Viktor Varga